verzuim

Cosmetische operatie: wel of niet ziek?

Cosmetische operatie: wel of niet ziek?

Tegenwoordig zijn cosmetische ingrepen steeds gebruikelijker. Maagverkleiningen, ooglidcorrecties en andere niet direct noodzakelijke esthetische operaties komen steeds vaker voor. Veel werkgevers worstelen echter met het administreren van dit verzuim. Omdat werknemers veelal zelf kiezen voor een dergelijke operatie veronderstellen leidinggevenden dat de werknemer verlof op moet nemen. Maar klopt dit wel? En wat zegt de wet?

Recht op ziekmelding