Mag een werkgever een werknemer controleren met een verborgen camera?

min leestijd
Mag een werkgever een werknemer controleren met een verborgen camera?

Mag een werkgever een werknemer controleren met een verborgen camera?

Nee, in principe mag dat niet. Maar als een werkgever daartoe aanleiding heeft, bijvoorbeeld wanneer er regelmatig wordt gestolen of gefraudeerd, dan mag dat wel.

Daar zijn echter de volgende voorwaarden aan verbonden:

  1. ondanks alle inspanningen lukt het de werkgever niet om een einde te maken aan de diefstal of fraude;
  2. de controle met de verborgen camera is tijdelijk (permanent heimelijk toezicht is nooit toegestaan!);
  3. de inbreuk van de privacy op de werknemers is zo klein mogelijk. Cameratoezicht op de wc gaat bijvoorbeeld te ver;
  4. de werkgever moet de werknemers achteraf over de controle informeren.
Heimelijke controle

Er is sprake van heimelijke controle als een werkgever iemand controleert, maar diegene dat niet weet. Dat geldt dus ook als:

  1. de werkgever iedereen vooraf in algemene zin laat weten dat heimelijke controle mogelijk is (maar niemand weet wie wanneer precies wordt gecontroleerd);
  2. de ondernemingsraad heeft ingestemd met de controle;
  3. de betrokken werknemer(s) achteraf te horen krijgen van de controle.
  4. In deze situaties is er toch sprake van heimelijke controle en moet de werkgever deze melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP doet vervolgens onderzoek of de controle is toegestaan. Alleen als de werkgever vooraf in een specifiek geval de betreffende medewerker informeert over de controle, is er geen sprake van heimelijkheid. Uw werkgever hoeft dan geen voorafgaand onderzoek aan te vragen bij het CBP.


Lees ook» Onterechte inzet verborgen camera's kost groothandel veel geld