functioneren

Getuigschrift: wat mag wel en wat mag niet?

Getuigschrift

Wanneer een werknemer de organisatie verlaat, dan kan hij of zij vragen om een getuigschrift. De werkgever is wettelijk verplicht hieraan gehoor te geven. Bovendien stelt de wet bepaalde eisen aan de inhoud van het getuigschrift

Er moet ten minste in staan:

  1. De aard van het werk;
  2. De arbeidsduur per dag of week;
  3. Indienst- en uitdienstdatum.

Als een werknemer daartoe verzoekt, dan is de werkgever ook verplicht om:

Hoe maak je van elke werknemer een topper?

Wees duidelijk in wat je als manager wil

Enthousiasme, inzet, oog voor detail, een tandje bijzetten, vooruitkijken... Tien tegen één dat deze kenmerken op jou als ondernemer of manager van toepassing zijn. Ik hoor je denken: hadden je werknemers maar een fractie van deze kenmerken. Gerard is altijd tegen, Bart klaagt continu, Janet stapt elke dag om twee vóór vijf al keurig in haar auto en Marie van de administratie is drukker met de laatste roddels dan met haar werk. En is Erik nou alweer ziek?