opzeggen

Getuigschrift: wat mag wel en wat mag niet?

Getuigschrift

Wanneer een werknemer de organisatie verlaat, dan kan hij of zij vragen om een getuigschrift. De werkgever is wettelijk verplicht hieraan gehoor te geven. Bovendien stelt de wet bepaalde eisen aan de inhoud van het getuigschrift

Er moet ten minste in staan:

  1. De aard van het werk;
  2. De arbeidsduur per dag of week;
  3. Indienst- en uitdienstdatum.

Als een werknemer daartoe verzoekt, dan is de werkgever ook verplicht om: