Onterechte inzet verborgen camera's kost groothandel veel geld

min leestijd
Onterechte inzet verbogen camera's kost groothandel veel geld

Onterechte inzet verborgen camera's kost groothandel veel geld

Dat het stiekem filmen van personeel veel geld kan kosten, blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank in Noord-Holland.

Bij een Friese groothandel ontstaan onverklaarbare kasverschillen en meerdere malen verdwijnt duur gereedschap. Naar aanleiding hiervan besluit de directie om verborgen camera's te plaatsen. Na enige tijd worden de verborgen camera's echter door enkele werknemers ontdekt tijdens het opruimen van hun werkplek. De werknemers willen uitleg van de directie.

Non-actief

De directie belegt een kantinebijeenkomst, maar een deel van de werknemers vindt de toelichting onvoldoende. Daarop besluiten deze werknemers bezwaar te maken tegen de inzet van verborgen camera's middels een brief. Deze brief valt echter verkeerd bij de directie: de schrijvers van de brief én de 17 collega's die de actie ondersteunen worden per direct op non-actief gesteld. Daaropvolgend wordt bij de kantonrechter voor de drie briefschrijvers een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend.

Korte metten

De kantonrechter maakt korte metten met de ontbindingsverzoeken van de werkgever. De werkgever wordt verweten dat de inzet van de camera's aan vrijwel geen enkele wettelijke eis voldoet. De kantonrechter is van mening dat de werknemers een redelijke brief hebben opgesteld, waarmee zij terecht punten van zorg aanstipten. De kantonrechter vindt het onbegrijpelijk dat de directie deze brief als aanval heeft gezien en dat geldt eveneens voor de daaruit voortvloeiende ontbindingsverzoeken.

Ernstig verwijtbaar

De kantonrechter concludeert dat de werkgever 'ernstig verwijtbaar' heeft gehandeld. Omdat de werknemers vanwege een verstoorde arbeidsrelatie geen heil zien in de voortzetting van het dienstverband, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomsten van de drie betrokken werknemers. Wegens ernstige verwijtbaarheid van de werkgever wordt een billijke vergoeding opgelegd die gezien de mate van verwijtbaarheid wordt vastgesteld op driemaal de transitievergoeding.

Bekijk hier de uitspraak.