Verlof

Hoe lang blijven mijn vakantiedagen geldig?

Hoe lang blijven mijn vakantiedagen geldig?

Om het opnemen van verlof te stimuleren heeft de overheid de vakantiewetgeving per 1 januari 2012 gewijzigd. Opgebouwd verlof mag voortaan niet meer oneindig worden meegenomen naar het volgende jaar.

Hoe lang vakantiedagen geldig zijn hangt af van een drietal zaken:

1. Zijn de verlofdagen opgebouwd vóór of na 1 januari 2012;
2. Gaat het om wettelijke of bovenwettelijke verlofdagen;
3. Wanneer spreek je het verlof aan.

Ik wil mijn verlofdagen opnemen omdat ik een andere baan heb, maar van mijn werkgever mag dat niet. Klopt dat?

Wanneer je een nieuwe baan hebt gevonden, dan kun je je opgebouwde verlof meestal nog opnemen voordat je vertrekt.

Toch mag de werkgever eisen dat je tot het einde van de arbeidsovereenkomst blijft werken. Hij moet daar wel een belangrijke reden voor hebben. Wettelijk verplichte vakantiedagen die je niet op hebt kunnen opnemen, krijg je uitbetaald. Bovenwettelijke vakantiedagen die je bij je oude werkgever hebt opgebouwd, kun je niet meenemen.

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Als werknemer krijg je elk jaar vier keer het aantal uren dat je per week werkt aan vakantie-uren.

Werk je 40 uur per week, dan krijg je dus 40 x 4 = 160 vakantie-uren, hetgeen overeenkomt met 20 vakantiedagen van 8 uur. Tijdens de vakantie worden deze uren door de werkgever uitbetaald.

Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Wanneer een werkgever méér vakantiedagen geeft, dan spreekt men van bovenwettelijk verlof.

Pagina's