Personeelshandboek

Elke organisatie heeft regels en afspraken nodig om goed te kunnen functioneren. Naast de arbeidsovereenkomst en een eventuele cao kunnen er afspraken worden vastgelegd in een personeelshandboek. Waar bij een arbeidsovereenkomst afspraken worden vastgelegd tussen werkgever en werknemer, is een cao een meer algemene basis voor een grote groep werknemers. Het personeelshandboek vormt hier een aanvulling op met lokale regels van het bedrijf.

Het personeelshandboek geeft duidelijkheid en structuur voor de medewerkers en organisatie. Men kan op het handboek terugvallen wanneer er onduidelijkheden zijn. Een ander voordeel is dat je niet meer met elke werknemer om tafel hoeft om wijzigingen individueel te bevestigen, omdat het personeelshandboek dat centraal regelt.

Werknemers zijn alleen aan het personeelshandboek gebonden als dit nadrukkelijk in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Daarom wordt in de arbeidsovereenkomst vaak een clausule opgenomen waarin staat dat het personeelshandboek integraal onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst.

Het is belangrijk dat het personeelshandboek regelmatig wordt bijgewerkt naar de situatie van vandaag. Wet- en regelgeving wijzigt immers geregeld.

Heeft u behoefte aan een personeelshandboek of moet uw personeelshandboek dringend bijgewerkt worden? Neem dan contact met ons op.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.