Payrolling

Payrolling is een vorm van het ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers, waarbij opdrachtgevers zelf verantwoordelijk zijn voor de werving, selectie en begeleiding van werknemers.

Vaak wordt voor payrolling gekozen omdat men als ondernemer bepaalde risico's wil verleggen naar het payrollingbedrijf (bijvoorbeeld in het geval van ziekte) of vanuit ontzorgoogpunt de personeelsadministratie liever uitbesteedt.

Een ander aspect is dat men payrolling gebruikt voor de flexibele schil van de onderneming.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.