Minimumloon

Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Het minimumloon wordt altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en socialezekerheidsbijdragen.

In de Europese Unie hebben 21 van de 27 lidstaten een minimumloon. De zes EU-landen die geen minimumloon kennen zijn Cyprus, Denemarken, Finland, Italië, Oostenrijk en Zweden. Deze landen laten, met onder meer Noorwegen en Zwitserland, de bepaling van het minimumloon over aan werkgevers- en werknemersorganisaties.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.