Loonbeslag

Bij loonbeslag wordt door een schuldeiser beslag gelegd op het loon van de schuldenaar of diens uitkering.

Loonbeslag wordt meestal ingezet als als de schuldenaar niet (meer) aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen of wanneer hij of zij weigert deze na te komen. Het grote voordeel voor de deurwaarder en schuldeisers is dat de schuldenaar niet meer de kans krijgt zijn inkomsten te verbergen of uit te geven. Hiermee is loonbeslag een effectief inningsmiddel.

Het loonbeslag wordt door een gerechtsdeurwaarder, in opdracht van de schuldeiser, uitgevoerd. De deurwaarder komt bij de werkgever of uitkerende instantie langs om een executoriaal- of conservatoir beslag te leggen. Bij een executoriaal beslag ligt er al een vonnis van de rechter. Dit vonnis kan dan direct ten uitvoer worden gebracht. Het conservatoir beslag is een bewarende maatregel, in afwachting van een vonnis van de rechter. Dit houdt in dat de schuldeiser verzekerd is van betaling wanneer hij, na toestemming van de rechter, overgaat tot invordering.

Hoogte van het loonbeslag
De hoogte van het loonbeslag is per geval verschillend. Wettelijk is vastgesteld dat voor iedereen in principe een beslagvrije voet geldt. Deze beslagvrije voet wordt gezien als het minimum inkomen waar de schuldenaar alle vaste lasten, zoals huur, levensonderhoud, ziektekostenverzekering en dergelijke van moet betalen. Op dit bedrag kan geen beslag worden gelegd. De hoogte van de beslagvrije voet is onder meer afhankelijk van de burgerlijke status (getrouwd, vrijgezel, alleenstaand met kinderen) en het eventuele inkomen van de partner.

Naast het reguliere maandsalaris vallen ook het vakantiegeld, bonussen en een dertiende maand onder het loonbeslag. Eventuele onkostenvergoedingen vallen hier niet onder. Ook heeft niet iedereen recht op een beslagvrije voet. Dit hangt onder meer af van de leefsituatie en het verleden van een schuldenaar; in bepaalde gevallen en alle rechtsgebieden - ook wanneer de opdrachtgever dit wenst - kan de beslagvrije voet op nihil worden gezet. Ook wanneer een debiteur een justitieel verleden heeft, heeft hij in beginsel geen recht op een beslagvrije voet.

Rechten en plichten
De werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht om het loonbeslag uit te voeren. Bij ontvangst van het beslagexploot moet de werkgever of uitkeringsinstantie eveneens inzage geven in het inkomen van de schuldenaar middels een vragenlijst. Het is belangrijk dat dit tijdig wordt gedaan, omdat de werkgever of uitkeringsinstantie anders gedagvaard kan worden en bovendien aansprakelijk gesteld kan worden voor de gehele vordering.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.