CBP

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Werkgevers verwerken in het kader van de arbeidsrelatie veel persoonsgegevens van hun werknemers. Deze zijn veelal opgeslagen in een personeelsdossier. Werkgevers hebben hierbij te maken met verschillende verplichtingen die voortvloeien uit diverse wet- en regelgevingen. Zo staat in het Burgerlijk Wetboek dat een werkgever zich als 'goed werkgever' moet gedragen, wat onder meer inhoudt dat hij de privacy van zijn werknemers dient te respecteren.

Door de diversiteit aan wet- en regelgeving weten veel werkgevers niet goed wat nu wel en wat niet mag bij het verwerken van personeelsgegevens.

Voor vragen vanuit het oogpunt van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verwijzen we je naar Expertcenter-dossier 'Personeelsdossier'.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.