Chemiebedrijf Pernis

Staffvision heeft ons geholpen met het implementeren van een nieuw registratiesysteem voor opleidingen en trainingen. Daarnaast hebben zij de huidige wetgeving in kaart gebracht en onze processtromen verbeterd.

Het registreren en bijhouden van opleidingen, trainingen en andere kwalificaties van onze medewerkers is ontzettend belangrijk. De aard van onze organisatie verplicht ons ertoe - zowel vanuit goed werkgeverschap als vanuit de wetgever - dat we continu bijhouden of onze medewerkers gekwalificeerd zijn voor hun werk. Wanneer hun certificaat is verlopen, dan mogen zij bepaalde taken niet uitvoeren.

Het huidige systeem was sterk verouderd en bestond uit verschillende subsystemen. Het systeem was erg arbeidsintensief, kende veel stappen en was daardoor foutgevoelig.

Staffvision heeft de implementatie van het nieuwe systeem op onze vestiging volledig uit handen genomen. Alle opleidingen en trainingen die wij aanboden aan onze mensen zijn door Staffvision geanalyseerd. Daaruit bleek dat er ook trainingen werden aangeboden waarvan het nut nog wel eens ter discussie kon worden gesteld. Als je dan vroeg waarom we die training of opleiding aanboden, dan was de reactie toch wel vaak: 'Tja, omdat we dat al jaren doen?'

Aan de hand van de laatste wetgeving en onze eigen wensen heeft Staffvision een nieuw overzicht gemaakt van trainingen die wel of niet verplicht moeten worden gegeven. Dat heeft ons een enorme besparing opgeleverd. Niet alleen financieel, maar ook qua effectieve arbeidstijd. Je kunt je voorstellen dat het voor niemand prettig is om een cursus of opleiding te volgen die eigenlijk niet nodig is.

Chemiebedrijf Pernis