Metaalconstructiebedrijf

Voor ons familiebedrijf heeft Staffvision een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat we onze focus moesten verleggen naar andere punten dan die we vooraf hadden bedacht. Het MTO heeft onze ogen letterlijk geopend.

Intern merkten we dat er wat strubbelingen waren tussen twee verschillende afdelingen, waar we geen vat op kregen. Samen met de personeelsvertegenwoordiging hebben we besloten om een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te laten voeren.

Als ondernemer ben je begaan met je bedrijf. Je wilt immers niet alleen het beste voor je bedrijf, maar óók voor je medewerkers. Het risico is wel dat je 'blind' kunt worden in je eigen organisatie. De frisse blik van Staffvision en de rapportage van het tevredenheidsonderzoek heeft ons inzicht verschaft, zodat we ons konden richten op de échte pijnpunten.

Metaalconstructiebedrijf